PONDUS REN leverer trappevask, gårdfejning, viceværtservice og andre typer af ejendomsservice til boligforeninger og ejendomsadministratorer på hele Sjælland.

 

Typisk vasker vi hovedtrapper hver uge og bagtrapper hver anden uge, med ekstra rengøringsopgaver lagt ind i faste rammer eksempelvis hver måned eller hvert kvartal. Desuden pudser vi typisk vinduerne i trappeopgange hvert kvartal.

 

På mange opgaver udfører vi også forskellige viceværtfunktioner, så som skift af pærer, udslamning, skaktning, renhold af vaskeri, selskabslokaler og ejendoms-kontor, fejning af gård-arealer, fortove, rens af tagrender mv.

 

Vi udfører desuden rengøring i flyttelejligheder, tømmer lofts- og kælderrum og har en afdeling til skadesservice. 

 

I vinterperioder udfører vi glatførebekæmpelse af enhver art, lige fra saltning, snerydning, til bortkørsel af større mængder sne og fjernelse af istapper.

 

I sommerhalvåret har vi folk med grønne fingre som udfører vores "grøn service", herunder græsslåning, hækklipning, ukrudtsfjernelse, vedligehold, pleje og beskæring af bede, buske, træer mv.